SVEA Solar installerar ett av Nordens största takprojekt med FlatFix Wave

Komatsu Forests tak är utrustat med ett solsystem med 7154 paneler. Detta solsystem är ett av de största taksystemen i Norden och dess avkastning är 3,2 MW. SVEA Solar installerade Trina Tallmax-panelerna på Esdecs FlatFix Wave: ”Vi valde att använda FlatFix Wave eftersom systemet stöder panelerna i hög snözon 3kN / kvm genom att klämma fast på långsidan. Även den långa garantiperioden på 20 år fick oss att välja FlatFix Wave.”