SVEA Solar installerar ett av Nordens största solcellsanlägningar med FlatFix Wave Plus

Komatsu Forests tak är utrustat med ett solsystem á 7154 paneler. Detta solsystem är ett av de största solenergiprojekten på tak i Norden och dess totala installerad effekt är 3,2 MW. SVEA Solar installerade Trina Tallmax-panelerna på Esdecs FlatFix Wave Plus: ”Vi valde att använda FlatFix Wave Plus eftersom systemet ger bra support för panelerna i hög snözon (3kN / kvm) genom att panelerna fixeras i panelramens långsida. Även den långa garantiperioden på 20 år fick oss att välja FlatFix Wave Plus.”