Projekt studie: Save By Solar installerar 500 kW projekt med FlatFix Wave Plus

Esdec gratulerar Save by Solar med installationen av ett 500 kW solsystem på taket till ett nybyggt kyllager i Skåne. Trina Tallmax 450Wp-paneler användes för detta projekt.

Viktor Gabre, projektledare på Save By Solar säger: “Esdecs Flatfix Wave Plus är lättjobbat då det enkelt blir rakt, snyggt, stabilt och korrekt. Grunden till detta är bra mjukvara som ger tydliga instruktioner för ihopkoppling av de förmonterade komponenterna. Detta gör systemet tidseffektivt att bygga samt reducerar risken för fel i byggprocessen.”