Anläggning för att montera solpaneler

Varje installation av solpaneler är annorlunda. Som installatör vet du därför mycket väl att du ska prospektera en bra anläggning för att montera solpaneler på ett framgångsrikt sätt. Genom att först kartlägga vilken typ av tak du ska jobba med, vilka omgivningsfaktorer som spelar en roll i installationen och vilket montagesystem du ska använda för att montera solpanelerna, kan du få en bra start. Vilket komplicerat projekt du än jobbar med kan du räkna med Esdecs stöd.

Viktiga saker att tänka på

Innan du börjar med installationen av solpaneler finns det några viktiga saker som du behöver tänka på när du utarbetar en anläggning. Tänk till exempel på takets placering i förhållande till solen, det är viktigt för att bestämma var panelerna ska placeras på taket eller takdelen för att få ett optimalt resultat. Dessutom kan du förbereda montaget genom att identifiera alla miljöfaktorer som påverkar mängden ljus som panelerna kommer att utsättas för. Finns det byggnader eller naturliga element i närheten som kan orsaka skugga och därmed minska panelernas effektivitet?

Som installatör ska du naturligtvis också tänka på utbyggnader på själva taket, till exempel en skorsten eller en vindskupa. Om sådana utbyggnader står i vägen kan det ha en negativ effekt på avkastningen som din kund får på solpanelerna. Det kommer också dröja längre innan investeringen i panelerna återbetalar sig.

Att välja rätt montagesystem

Nästa steg i förberedelserna, efter att du har kartlagt situationen på taket och fastställt de miljöfaktorer som spelar en roll i installationen av solpanelerna, är att välja rätt montagesystem. Följande frågor är viktiga när du väljer rätt system för att montera solpaneler:

• Ska du montera panelerna på ett lutande eller platt tak?

• Vilken typ av tak ska du jobba med?

• Hur mycket tid vill du lägga på montaget?

• Vilket material och verktyg behöver du för att montera solpanelerna på ett pålitligt och framgångsrikt sätt?

• Hur kan du vara säker på att du jobbar med ett montagesystem som är av högsta kvalitet, så att du även kan garantera din kund ett pålitligt och hållbart system?

Hastighet, kvalitet, pålitlighet och hållbarhet med Esdec

Esdecs montagesystem kan ge ett svar på alla frågor som ställs här ovan. Esdec har utvecklat två serier för lutande och platta tak, ClickFit respektive FlatFix. Dessa montagesystem har båda sina specifika egenskaper som passar den typ av tak som solpanelerna ska monteras på. Tänk till exempel på system som är särskilt lämpliga för tegeltak, plåttak, korrugerat tak, skiffertak eller bitumentak.

En av de största fördelarna med våra montagesystem är att installationen av panelerna består av bara några få komponenter och kan göras med ett enda verktyg. I kombination med den unika, innovativa krok- och klicktekniken som de flesta montagesystem är utrustade med kan du montera solpaneler upp till 40 % snabbare med Esdecs system. Det borde vara ett lugnande svar på frågan om hur mycket tid du vill lägga på montaget.

Det är viktigt att du som installatör kan utföra dina projekt snabbt och enkelt. För dina kunder är det särskilt viktigt att montagesystemet som används är pålitligt och hållbart. Eftersom vi testar våra system omfattande och kontinuerligt vet vi att de material som används, som Magnelis stål och lätt aluminium, kan tåla de mest extrema väderförhållandena. Den kompletta installationen av solpanelerna är därför en stark helhet och montagesystemet är garanterat hållbart. Det är mycket bra för din kund att veta att du använder Esdecs professionella system för att montera solpaneler.

Stöd av Esdec

Esdec stöder alla installatörer som jobbar på en anläggning med hjälp av ett praktiskt verktyg, Esdecs kalkylator. Efter att ha fyllt i den viktigaste informationen om ditt installationsjobb kommer Esdecs kalkylator ge dig en tydlig översikt över vilket material du behöver och hur många solpaneler du kan placera baserat på hur mycket utrymme det finns. Vi erbjuder även ytterligare stöd för komplexa projekt, så att du inte förbiser något i din anläggning och ditt montage. Dessutom utbildar vi installatörer genom att visa dem hur de kan använda våra montagesystem på bästa möjliga sätt. På så sätt kan alla snabbt och framgångsrikt utföra sina jobb med Esdecs produkter!