Snel en eenvoudig te monteren systemen
Gratis trainingen en calculator
Robuust, veilig en 20 jaar garantie

Zonnepanelen installeren, waar moet je op letten?

De aanschaf van zonnepanelen door consumenten en bedrijven groeit nog steeds flink door. Een professionele montage is nodig zodat het volledige rendement uit het installeren van zonnepanelen gehaald wordt. In dit blog meer aandacht voor het installatieproces en een aantal aandachtspunten om het installeren van zonnepanelen goed uit te voeren.

Zonnepanelen installeren, de voorbereiding

Voordat de zonnepanelen het dak opgaan is het voor jou als installateur allereerst noodzakelijk alle omgevingsfactoren in kaart te brengen die een rol spelen bij het installeren van de panelen. Een eerste aandachtspunt is uiteraard het type dakbedekking waar de panelen op gemonteerd moeten worden. Pannen, staal, bitumen, golfplaat, lei of fels, elke bedekking vraagt weer om een andere montage. Daarnaast zorgen de richting, constructie en mogelijke obstakels er ook voor dat elk dak er weer anders uitziet. Een flexibel montagesysteem is dan ook een must om zonnepanelen op elk type dak succesvol te kunnen installeren.

Bij elke vorm van daglicht zal een zonnepaneel energie genereren. Pas wanneer een paneel echt overschaduwd wordt zal de werking flink afnemen. Bij het plaatsen van zonnepanelen dient naast een gunstige ligging ten opzichte van de zon dus ook goed gekeken te worden naar mogelijke factoren die het licht verminderen, zoals bomen en de aanwezigheid van omliggende gebouwen.

Hellingsgraad van de zonnepanelen

Naast de juiste locatie van de zonnepanelen is uiteraard ook de hellingsgraad van de panelen van essentieel belang. Door de structuur van een schuin dak zal direct een bepaalde hellingshoek ontstaan. Wanneer de natuurlijke hellingsgraad van het dak afwijkt van de optimale situatie of wanneer de panelen op een plat dak geplaatst worden zal je met het juiste montagesysteem voor de ideale hellingsgraad moeten zorgen.

Zonnepanelen installeren, de uitvoering

Tot zover de overwegingen vooraf. Dan de installatie van de panelen zelf. Eenvoud, gemak, gebruikte materialen en de snelheid van het plaatsen zijn belangrijke factoren, zeker wanneer je als installateur in korte tijd zoveel mogelijk zonnepanelen wilt verwerken. Het type dak is veelal bepalend voor de manier waarop de panelen geplaatst worden, maar kostenoverwegingen spelen ook zeker een rol.

Zonnepanelen installeren op een schuin dak

Om als installateur zo efficiënt mogelijk te werken worden zonnepanelen steeds vaker gemonteerd met behulp van een innovatieve haaktechniek. Een van de grote voordelen daarvan is dat er geen lange schroeven in de dakconstructie bevestigd hoeven te worden. De snelle, kostenbesparende installatie is de belangrijkste reden voor installateurs om een dergelijk montagesysteem te gebruiken. Om ervoor te zorgen dat de panelen op elk type dak geïnstalleerd kunnen worden heeft Esdec ClickFit ontwikkeld, een universeel montagesysteem voor snelle en eenvoudige installatie.

Zonnepanelen installeren op een plat dak

Bij het monteren van zonnepanelen op een plat dak heb je als installateur de uitdaging dat de hellingshoek niet te groot mag zijn in verband met de windbelasting. Maar de hoek mag ook weer niet te klein omdat het zonnepaneel dan zijn reinigende werking door de regenval verliest. Het is daarom belangrijk om te kiezen voor een montagesysteem die een hellingshoek creëert waarbij de opbrengst van energie geoptimaliseerd wordt. In de meeste gevallen zorgt een hoek van 13 graden daarvoor.

Een ander aandachtspunt is de dakbelasting. Niet alleen het totale ballastgewicht van de installatie speelt een rol, ook de puntbelasting is een belangrijke factor. Je wilt niet dat het montagesysteem van de zonnepanelen de dakisolatie of het dak zelf beschadigt. Dus ook in het geval van installeren van zonnepanelen op een plat dak is een nauwkeurige ballastberekening noodzakelijk om eventuele schade aan het dak te voorkomen.

Esdec FlatFix Fusion

Door installateurs veel gebruikt is het FlatFix Fusion montagesysteem van Esdec. Alle genoemde aandachtspunten verenigen zich namelijk in één innovatief kliksysteem. De gebruikte materialen zijn duurzaam en licht, zodat de dakbelasting minimaal is. Een standaard hellingsgraad van 13 graden wordt met dit montagesysteem automatisch gecreëerd. Het systeem zorgt daarnaast ook nog eens voor aanzienlijke tijdwinst bij het installeren van de zonnepanelen. Kijk hier voor de verschillende montagesystemen waarmee Esdec installateurs ondersteunt bij het installatieproces.