Snel en eenvoudig te monteren systemen
Gratis trainingen en calculator
Robuust, veilig en 20 jaar garantie

Mooi artikel Telegraaf, beetje jammer van de titel

Vandaag was het weer eens zover, De Telegraaf kopte groot dat zonnepanelen bron van brand zijn. Menigeen in de solar branche zal deze kop met lede ogen hebben gelezen, dat deze bron van duurzame energie ongenuanceerd in een kwaad daglicht wordt gezet.

Diegene die zich langs de titel heeft weten te worstelen en daadwerkelijk het artikel gaat lezen, vindt echter wel een waardevolle bijdrage.

In de tweede zin van het artikel wordt Maurice de Beer gequoot van de lokale Veiligheidsregio. „Wij hebben het afgelopen jaar een flinke stijging gezien van het aantal branden door ondeugdelijk geïnstalleerde zonnepanelen.” En verderop in het artikel vervolgt hij: „Het zijn overigens niet de zonnepanelen die voor problemen zorgen. Veel installateurs houden zich gewoon niet aan de bouw- en elektrotechnische instructies. Bij particulieren is er vaak na de montage geen opleveringsinspectie die controleert of de zonnepanelen goed zijn gemonteerd. Daardoor komen die fouten ook niet aan het licht.”

Ook heeft Maurice de Beer een verklaring voor het ontstaan van de brand. Volgens hem is het probleem het gebrek aan ventilatie, door te weinig ruimte te laten tussen panelen en dakbedekking. Panelen raken hierdoor oververhit en vatten vlam.

Na het lezen van het artikel kan de lezer alleen maar concluderen dat iedere elektrische installatie een bron van brand kan zijn, indien het niet juist geïnstalleerd wordt. Bij Esdec trekken we ons deze berichtgeving wel degelijk aan, omdat het de verduurzaming van Nederland onterecht kan vertragen. We stellen ons zelf dan ook als doel om zoveel mogelijk installateurs te overtuigen van onze producten, die bij juiste installatie voldoende ventilatie beiden. Maar we voelen ons na het lezen van dit bericht ook gesterkt in onze visie op het trainen van installerend Nederland in het juist installeren van zonnepanelen. Wil je hier meer over weten of je aanmelden?