Snel en eenvoudig te monteren systemen
Gratis trainingen en calculator
Robuust, veilig en 20 jaar garantie

Locatie, locatie, locatie

“Na anderhalf jaar in de solar branche, waarbij mijn functie zich richt op het aansturen van innovatieprocessen, is ons team verder uitgebreid met experts op het gebied van wind, terrein en bouw. Door de verschillende testresultaten en onderzoeken te analyseren, ondervinden we hoe complex het samenstellen van een goed montagesysteem voor zonnepalen op een dak eigenlijk is. Het totaal wordt blootgesteld aan verschillende elementen die effect hebben op het systeem, de te dragen zonnepanelen en zeker ook op het dak.

De omgevingsfactoren zijn van cruciaal belang, dat deze goed worden meegenomen in het verhaal. Als we een systeem ontwerpen, moet het volgens de norm en de windsituatie zeer goed uitgedacht en onderzocht zijn. Men denkt al snel dat het niet uitmaakt of een dak 10 of 12 meter hoog is, maar door de windtesten en simulatietesten die we met het R&D team uitvoeren, o.a. bij Kiwa BDA Testing, komen we erachter dat die twee meter wel degelijk enorme impact kunnen hebben.

Daarbij moet er eigenlijk zelfs een stap genuanceerder worden gekeken; naar de terrein categorieën. Wat staat er in de buurt van het gebouw? Maar ook wat komt er binnenkort in de buurt van het gebouw? Iedereen is het er over eens dat Schiphol een windrijk gebied is maar als ze de omgeving blijven volbouwen, is er wellicht op een bepaald gebouw niets aan de hand. En omgekeerd, als men naar bijvoorbeeld de Maasvlakte kijkt, binnen een bepaalde straal en dus de NEN norm, lijkt het betreffende gebouw heel gunstig te staan. Toch, bij nader inzien, wordt duidelijk dat de terreincategorie kust betreft als we iets verder in de omgeving kijken. Daar is de windsituatie heel anders en moet men goed nadenken over hoe het systeem moet worden ontworpen. Eigenlijk zou er een niveau tussen moeten staan – de omgeving van de NEN norm – geheel buiten de norm om, maar waar ook aan gedacht moet worden.

Daarnaast is de dakhuid van belang.  Over de hele bandbreedte van materialen heeft iedere dakbedekking een andere impact op de wrijvingscoëfficiënt en het kan een forse impact hebben als de aannames verkeerd worden gemaakt. Het maakt wel degelijk uit wat de dakbedekking is – en het is van belang om dit goed te uit te zoeken.  Ook hoe het systeem op het dak komt te liggen wat betreft bijvoorbeeld dakbanen is van belang, want naast breedte van de banen is ook de richting van de dakbanen een punt van aandacht. Dakhuiden kunnen opbollen in de wind. Vandaar dat de breedte van banen, hoe het systeem ligt t.o.v. de dakbanen en het type dakhuid nodig zijn om uit te rekenen hoe groot het effect van een eventuele plaatsing is.

We zijn in ons team hoe dan ook altijd afhankelijk van de input van de eindgebruiker. Toch is het  voor alle partijen belangrijk om door te vragen. Is het ook echt overal op het dak dezelfde dakbedekking? Is het dak wel echt 10 meter hoog? Ook zelf op locatie kijken, vooral bij de aanzienlijk grote projecten, is zeker van belang voor de juiste informatie toevoer. Dat kunnen wij doen als Esdec, zelfs samen met de tussenpartij. Het is van belang dat we nauw samenwerken met de tussenpersonen bij het project.

In Amerika leren we hier enorm veel van. Daar wordt aan het begin van het project al heel veel verantwoordelijkheid genomen en vastgelegd. Het plan hoort exact te kloppen met de werkelijkheid en daardoor wordt er serieus voorwerk gedaan. Iets waar we in Europa van zouden kunnen leren. Mede hierdoor is het Innovation Center er ook. Hier bieden wij een grote hoeveelheid kennisoverdracht. En dat willen we blijven doen; door te blijven aanvullen met onderzoeken, testen en vooral ook te richten op praktijkervaring van onze gesprekken met klanten en bij trainingen – voor en door installateurs.”

 

Download de whitepaper over omgevingsfactoren

 

   Dieuwke Boersma is CTO bij Esdec en leidt het Research & Development Team