Snel en eenvoudig te monteren systemen
Gratis trainingen en calculator
Robuust, veilig en 20 jaar garantie

Esdec sluit zich aan bij IMVO Convenant Hernieuwbare Energiesector

Esdec gaat zich samen met andere zonne- en windenergiebedrijven, brancheorganisaties, de Nederlandse overheid, kennisinstituten, ngo’s en vakbonden inzetten voor verduurzaming van internationale ketens. Gisteren hebben deze partijen, inclusief Esdec, afspraken gemaakt op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Deze zijn vastgelegd in het nieuwe IMVO-convenant voor de Hernieuwbare Energiesector.

Doel van het convenant is om organisaties te ondersteunen bij het plannen en uitvoeren van activiteiten om hun toeleveringsketens duurzaam en verantwoord in te richten en met de deelnemende partijen gezamenlijke acties op te zetten die IMVO (internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) in de keten van de duurzame energiesector verbeteren.

Meer info